Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Iver d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Poduzeće IVER d.o.o. dana 20.11.2019. godine potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započeo s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Iver d.o.o. primjenom informacijske tehnologije“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija. 

Provedbom projektnih aktivnosti ostvariti će se opći i specifični ciljevi poziva.

Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Specifični cilj: Povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, razvoj poslovnih procesa poduzeća IVER d.o.o.

Kao posljedica provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Iver d.o.o. primjenom informacijske tehnologije“ poduzeća IVER d.o.o. bit će očuvana radna mjesta, otvaraju se nova radna mjesta, povećava se konkurentnost te rastu izvoz i prihodi poduzeća.

Podaci o projektu:

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Iver d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Specifični ciljevi: Povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, razvoj poslovnih procesa poduzeća IVER d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 613.355,00 HRK

EU sufinanciranje: 367.188,00 HRK

Trajanje projekta: 15 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta:  01.10.2019.- 01.01.2021.

Kontakt osoba: Boris Lovretić